Geodetske storitve Geodela

Geodetske storitve GeodelaGeodetsko podjetje Geodela je podjetje, ki se ukvarja z različnimi geodetskimi storitvami. Med številne geodetske storitve, ki jih izvajajo strokovnjaki podjetja Geodela pa spada tudi ureditev meje, postavitev mejnikov, označitev meje, vris objekta, pridobitev hišne številke, etažni načrt, parcelacija, geodetski načrt za gradnjo, zakoličba in še bi lahko naštevali. Geodela svoje storitve izvaja na različnih področjih Slovenije, med katere sodijo Ajdovščina, Postojna, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Nova Gorica in podobno.

Storitve ureditve meje si želijo tisti, ki bi iz različnih vzrokov radi uredili mejo. Zahtevo za postopek ureditve meje lahko vloži lastnik parcele, ki se ureja, geodetsko podjetje Geodela pa postopek izpelje. Kadar gre za spremembno parcelne meje govorimo o storitvi, imenovani parcelacija. Lahko gre za združitev ali za delitev določene parcele. Kadar pa se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje, se le ta obrneta na Geodelo, da poskrbi za izravnavo in označitev meje.

Tisti, ki se boste v kratkem lotili gradnje oziroma si želite začeti z gradnjo, morate poskrbeti za geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije, ki je potrebna za gradnjo. Tudi to je ena izmed geodetskih storitev omenjenega podjetja. Geodetski načrt je potreben tudi za novo stanje zemljišča. Pri gradnji novega objekta pa je zelo pomemben tudi vpis stavbe v kataster stavb, evidentiranje zemljišča pod stavbo in določitev hišne številke.

Skratka, geodetskih storitev, ki jih nudi Geodela je več. Za več informacij lahko obiščete spletno stran ter preko kontaktnih podatkov povprašate strokovnjake vse, kar vas zanima. Tudi odgovarjanje na vaša vprašanja sodi v storitve podjetja Geodela.

Ta vnos je bil objavljen v Razno. Zaznamek za trajno povezavo.